ONDERHOUD AAN BOMEN

BOMEN

Onderhoud aan bomen

1. Onderhoudssnoei
Dit is een snoeivorm die elk jaar dient te geschieden. Het is de bedoeling dat we de boom gecontroleerd zijn eindstadium willen laten bereiken. Schurende takken, dood hout en waterlot worden als eerste verwijderd. Daarna worden die takken weggesnoeid om er voor te zorgen dat de boom weer in balans komt.

2. Opkronen
Wordt voornamelijk toegepast bij jonge bomen. De onderste takken worden van de stam af gesnoeid. Dit om een takvrije stam te realiseren tot de gewenste hoogte (b.v. doorrijhoogte).

3. Kandelaberen
Wordt veel toegepast als de kroon storm of wortelschade heeft opgelopen. Om een boom met wortel of kroonschade te behouden kan men het best de boom kandelaberen. De hoofdstam met doorgezaagde zijtakken blijven staan terwijl het loof wordt verwijderd. U dient wel te realiseren dat deze werkzaamheden elke 3 a 4 jaar herhaald dienen te worden.

4. Knotten
Bij het knotten wordt de stam in horizontale richting doorgezaagd. Waarna al snel nieuwe scheuten op de stam tot ontwikkeling komen. Deze scheuten moeten dan na 3 tot 4 groei jaren weer verwijderd worden om uitbreken van de takken te voorkomen.

5. Vellen
Voordat er tot het kappen van een boom kan worden overgegaan moet eerst worden zorggedragen voor een kapvergunning. Vraag deze op tijd aan omdat de gemiddelde bezwarenprocedure gemiddeld zo’n 6 tot 7 weken bedraagt.

Het omzagen van bomen is specialistisch werk en kan levensgevaarlijk zijn. Wij zijn met behulp van goede klimtechnieken en uitvangmethodes in staat om elke boom te vellen.

WILT U MEER INFORMATIE? BEL OF MAIL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK